دسته بندی: بازی الفبا

بازی‌های خلاقانه‌ای برای شناخت حروف و بازی با حروف

پازل حروف

اهداف بازی

افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، ماژیک

روش بازی

1. تعدادی چوب بستنی تهیه کنید.

2. چوب بستنی‌ها را به چند گروه چهارتایی یا سه‌تایی تقسیم کنید.

3. بر روی هر گروه از چوب بستنی‌ها یکی از حروف الفبای فارسی را نقاشی کنید.

4. ابتدا حروف نقاشی کشیده شده را برای کودک خود توضیح دهید.

5. حال چوب بستنی‌های هر حرف را به صورت نامرتب به کودک خود داده و از او بخواهید آن‌ها را مرتب کند.

6. در آخر از کودک خود بخواهید برای هریک از حروف الفبا که درست چیده شده است، مثالی بزند.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

محصول حیوانات

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، چسب، قیچی

روش بازی

1. روی یک مقوا نقاشی حیوانات را بکشید.

2. روی مقواهایی دایره‌ای شکل محصولاتی که از هر حیوان تولید می‌شود را نقاشی کنید.

3. از کودک بخواهید نام هر حیوان را بگوید.

4. سپس شما برای کودک توضیح دهید که هر حیوان چه محصولاتی را تولید می‌کند.

5. مرغ:گوشت، تخم مرغ

6. ازکودک بخواهید که برای شما توضیح دهد که هر حیوان چه محصولی دارد.

تغییرات: درکنار محصولات حیوانات می‌توانید محصولات مزرعه مانند گندم و آرد و ... را نیز قرار دهید.

پازل محصولات حیوانات2
هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

چسب زخم

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، چسب زخم

روش بازی

1. روی یک کاغذ یا مقوای بزرگ نقاشی یک کودک را بکشید.

2. روی نقاط مختلف بدن کودک با برچسب قرمز یا مداد رنگی قرمز دایره‌هایی را بکشید.

3. برای کودک خود داستانی را تعریف کنید.

4. به طور مثال: دو کودک در حال بازی در مدرسه بودند که ناگهان یکی از بچه‌ها به زمین می‌افتد و زخمی می‌شود.

5. اکنون باید به کودک کمک کنیم تا زخم‌هایش را درمان کند.

6. اجازه دهید کودک شما به وسیله چسب زخم، زخم‌های کودک یا دوست خیالی خود را درمان کند.

7. حتما در داستان گویی و درمان کودک با او همراه شوید و او را در همدلی و دوستی با دوست خود تشویق کنید.

.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

حروف دوختنی

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، کاموا، سوزن، ماژیک

روش بازی

1. روی یک مقوا حروف الفبا را به صورت خط چین بنویسید.

2. روی خط چین‌ها جای سوزن را سوراخ کنید.

3. کاموا و سوزن را به کودک خود بدهید و از او بخواهید حروف را بدوزد.

4. هر حرف را برای کودک خود بخوانید.

5. از کودک خود بخواهید حروف را با شما تکرار کند.

6. برای یاد گیری بهتر با آن حروف یک کلمه بسازید.

7. حتما کودک خود را در پایان بازی تشویق کنید.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

چهار فصل

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، چسب، مدادرنگی، قیچی

روش بازی

1. داخل یک مقوا چهار برش به شکل دایره یا مربع بزنید.

2. هر مربع یا دایره را با فلش به هم مرتبط کنید.

3. روی مقواهایی دیگر نقاشی چهار فصل را بکشید.

4. نقاشی‌ها به صورتی باشد که اندازه مربع یا دایره‌های بخش اول باشد.

5. فصل‌ها را به کودک توضیح دهید و از او بخواهید آن‌ها را در جای درست خود بگذارد.

6. می‌توانید نقاشی لباس‌های مناسبی که در هر فصل باید پوشید را بکشید.

7. از کودک بخواهید برای شما فصل‌ها را توضیح دهد.

.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

جعبه کلمات

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، جعبه، ماژیک، قیچی

روش بازی

1. روی یک جعبه کلمات ساده را بنویسید.

2. بالای هر کلمه یک برش ایجاد کنید که چوب بستنی از آن براحتی عبور کند.

3. چوب بستنی‌ها را رنگ کنید.

4. روی هر چوب بستنی یک کلمه از کلمات روی جعبه را بنویسید.

5. هر کمه را بخوانید.

6. از کودک بخواهید با شما تکرار کند.

7. از کودک بخواهید هر کلمه را در جای مناسب جعبه بیندازد.

8. کودک خود را در انجام تمامی مراحل همراهی کنید.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

گلخانه الفبا

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، چسب، چوب بستنی، قیچی

روش بازی

1. به وسیله مقواهای رنگی الگوهای گلدان را برش دهید(به جای گلدان مقوایی می‌توانید از شانه تخم مرغ نیز استفاده کنید).

2. تعداد گلدان‌ها به صورتی باشد که حروف الفبا را پوشش دهد.

3. با مقواهایی دیگر الگوی گل را بکشید.

4. وسط هر گلدان یکی از حروف الفبا را بنویسید.

5. وسط هر گل یکی از حروف الفبا را بنویسید.

6. از کودک خود بخواهید گل و حروف مشابه را در گلدان شبیه به حرف خود بکارد.

7. هر حرف را برای کودک خود بخوانید.

8. از کودک بخواهید با شما حروف را تکرار کند.

9. تمامی مراحل باید با کمک خود کودک انجام شود.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

حروف نوشابه‌ای

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، شناخت حروف الفبا، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

شانه تخم مرغ، در نوشابه، مقوا یا نمد، چسب، قیچی

روش بازی

1. روی نمد یا مقوا الگوی حروف الفبا را بکشید.

2. از کودک بخواهید آن‌ها را برش دهد.

3. سپس هر کدام از آن‌ها را روی یک در نوشابه بچسبانید.

4. از کودک بخواهید حروف الفبا را بترتیب داخل شانه تخم مرغ بیندازد.

5. حتما کودک خود را در پایان بازی تشویق کنید.

قرار دادن حروف الفبا2
هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی میتوانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

وصل کردن حروف

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، شناخت حروف الفبا، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

تخته چوبی، مقوا، ماژیک، میخ، کش

روش بازی

1. یک مقوا را روی یک صفحه چوبی بچسبانید.

2. رو طرف مقوا دو ستون بکشید.

3. حروف الفبا را داخل ستون‌ها بنویسید.

4. به صورتی که سمت راست حروف بزرگ و سمت چپ حروف کوچک همان حروف باشد.

5. حروف باید به صورت در هم ریخته باشد.

6. میخ یا هر وسیله دیگری را روبه روی هر حرف بچسبانید.

7. کش‌ها را به کودک خود دهید و از او بخواهید حروف کوچک و بزرگ را پیدا کند و آن‌ها را با کش به هم وصل کند.

8. در مراحل بعدی می‌توانید به جای حروف، متن دیگری را بنویسید (برای مثال پایتخت کشور‌ها یا جهت‌ها و ...).

9. کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

حروف پنبه‌ای

اهداف بازی

شناخت حروف، افزایش دقت و تمرکز، درک حروف، افزایش هوش کلامی

وسایل مورد نیاز

کاغذ، پنبه، چسب، ماژیک

روش بازی

1. روی یک مقوا حروف را به ترتیب بکشید.

2. داخل حروف دایره بکشید و جای پنبه‌ها را مشخص کنید.

3. پنبه‌های رنگی را به کودک خود بدهید.

4. پشت آن‌ها را چسب بزنید.

5. از او بخواهید با پنبه‌ها داخل حروف و دایره‌ها را پر کند.

6. یکی یکی حروف را نام ببرید و از کودک بخواهید نام حروف را تکرار کند.

7. حتما کودک را تشویق کنید.

چسباندن رنگ ها در جای خودشون2
هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان