دسته بندی: دست ورزی

بازی‌های خلاقانه‌ای که هدف آن افزایش مهارت دستی می‌باشد.

پازل خانواده

اهداف بازی

افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی

وسایل مورد نیاز

مقوا، در نوشابه، چسب، عکس اعضای خانواده

روش بازی

1. دو قطعه مقوا تهیه کنید.

2. بر روی قطعه مقوای اول اشکال هندسی مانند: دایره، مربع، مثلث و مستطیل رسم کنید و با چاقو یا تیغ موکت بری اشکال هندسی را برش داده و جدا کنید.

3. روی اشکال بریده شده در نوشابه را بچسبانید.

3. مقوای اول را روی مقوای دوم قرار داده و با مداد اضلاع اشکال هندسی خالی شده را رسم کنید.

4. عکس اعضای خانواده را درون اشکال هندسی رسم شده بچسبانید.

5. مقوای اول را با چسب و در جای درست خود به روی مقوای دوم بچسبانید.

6. از کودک بخواهید اشکال درست را در جای صحیح خود بگذراند و نام اعضای خانواده را به کودک بگویید.

.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان