دسته بندی: بازی پازلی

بازی‌های خلاقانه‌ای با پازل‌ها

پازل خانواده

اهداف بازی

افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی

وسایل مورد نیاز

مقوا، در نوشابه، چسب، عکس اعضای خانواده

روش بازی

1. دو قطعه مقوا تهیه کنید.

2. بر روی قطعه مقوای اول اشکال هندسی مانند: دایره، مربع، مثلث و مستطیل رسم کنید و با چاقو یا تیغ موکت بری اشکال هندسی را برش داده و جدا کنید.

3. روی اشکال بریده شده در نوشابه را بچسبانید.

3. مقوای اول را روی مقوای دوم قرار داده و با مداد اضلاع اشکال هندسی خالی شده را رسم کنید.

4. عکس اعضای خانواده را درون اشکال هندسی رسم شده بچسبانید.

5. مقوای اول را با چسب و در جای درست خود به روی مقوای دوم بچسبانید.

6. از کودک بخواهید اشکال درست را در جای صحیح خود بگذراند و نام اعضای خانواده را به کودک بگویید.

.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

پازل پروانه‌ای

اهداف بازی

افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش اطلاعات عمومی، افزایش مهارت دست ورزی

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، گواش، ماژیک

روش بازی

1. چندین چوب بستنی تهیه کنید.

2. چوب بستنی‌ها را به پنج گروه تقسیم کنید.

3. بر روی هر گروه از چوب بستنی‌ها یکی از مراحل تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را بکشید. (مرحله کرم کوچک، مرحله برگ، مرحله کرم بزرگ، مرحله پیله و مرحله پروانه)

4. ابتدا مراحل تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را برای کودک خود شرح دهید.

5. حال چوب بستنی‌های هر مرحله را به صورت نامرتب به کودک خود داده و از او بخواهید آن‌ها را مرتب کند.

6. در آخر از کودک خود بخواهید مراحل تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را برای شما بازگو کند.

تغییرات: همین مراحل را برای حیوانات دیگر مانند قورباغه و ... نیز می‌توانید تکرار کنید.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

پازل حروف

اهداف بازی

افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، ماژیک

روش بازی

1. تعدادی چوب بستنی تهیه کنید.

2. چوب بستنی‌ها را به چند گروه چهارتایی یا سه‌تایی تقسیم کنید.

3. بر روی هر گروه از چوب بستنی‌ها یکی از حروف الفبای فارسی را نقاشی کنید.

4. ابتدا حروف نقاشی کشیده شده را برای کودک خود توضیح دهید.

5. حال چوب بستنی‌های هر حرف را به صورت نامرتب به کودک خود داده و از او بخواهید آن‌ها را مرتب کند.

6. در آخر از کودک خود بخواهید برای هریک از حروف الفبا که درست چیده شده است، مثالی بزند.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

الگو یابی

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، مداد رنگی، کاغذ

روش بازی

1. روی یک برگه سفید چوب بستنی را قرار دهید و الگوی آن را به تعدادی که روی برگه جا شود بکشید.

ر2. وی هر چوب بستنی یک الگو را نقاشی کنید. (مطابق تصویر)

3. همان الگو ها را دقیقا روی چوب بستنی های روی برگه نقاشی کنید.

4. از کودک خود بخواهید الگو های روی چوب بستنی ها را با الگوهای روی کاغذ انطباق دهد و هر چوب بستنی را در جای خودش بگذارد.

5. حتما کودک خود را در انجام مراحل بازی همراهی کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

محصول حیوانات

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، چسب، قیچی

روش بازی

1. روی یک مقوا نقاشی حیوانات را بکشید.

2. روی مقواهایی دایره‌ای شکل محصولاتی که از هر حیوان تولید می‌شود را نقاشی کنید.

3. از کودک بخواهید نام هر حیوان را بگوید.

4. سپس شما برای کودک توضیح دهید که هر حیوان چه محصولاتی را تولید می‌کند.

5. مرغ:گوشت، تخم مرغ

6. ازکودک بخواهید که برای شما توضیح دهد که هر حیوان چه محصولی دارد.

تغییرات: درکنار محصولات حیوانات می‌توانید محصولات مزرعه مانند گندم و آرد و ... را نیز قرار دهید.

پازل محصولات حیوانات2
هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

پازل بچه حیوانات

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

مقوا، گواش، ماژیک، قیچی

روش بازی

1. مقواهایی را به شکل پازل برش دهید.

2. روی هر تکه پازل نقاشی حیوانات را بکشید.

3. روی تکه پازل مقابل نقاشی بچه آن حیوان را بکشید.

4. نام هر حیوان را بنویسید (گاو:گوساله).

5. نام هر حیوان را بگویید.

6.  از کودک بخواهید نام حیوانات را تکرار کند و تکه‌های پازل را بهم متصل کند.

7. او را در حین بازی راهنمایی کنید.

تغییرات: می‌توانید به جای نقاشی حیوانات، از برچسب آن‌ها استفاده کنید.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

پازل دو رو

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

پازل، ماژیک

روش بازی

1. از کودک بخواهید پشت پازل‌هایی که از قبل خریداری کرده‌اید نقاشی بکشد.

2. می‌توانید الگوی نقاشی را خود شما به کودک بدهید مثل رنگین کمان.

3. پازل را بهم بریزید.

4. از کودک بخواهید آن‌ها را بهم متصل کند.

5. کودک خود را در مراحل بازی همراهی و تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

بگرد و پیدا کن2

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

مقوا، اسباب بازی، ماژیک

روش بازی

1. اسباب بازی‌های کوچک فرزند خود را در ظرفی بریزید.

2. روی یک مقوا تصویر هر کدام را بکشید.

3. از کودک بخواهید که اسباب بازی‌ها را در بین تصاویر نقاشی شده پیدا کند.

4.  حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

اعداد پیتزا

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

مقوا، گواش، قیچی، ماژیک

روش بازی

1. داخل یک جعبه یک دایره بکشید.

2. آن را به هشت بخش تقسیم کنید.

3. داخل هر بخش یکی از اعداد یک تا هشت را بنویسید.

4. مقوایی را به شکل دایره برش دهید.

5. آن را هشت بخش مثل پیتزا تقسیم کنید.

6. از کودک خود بخواهید آن‌ها را برش دهید.

7. کودک هر بخش را رنگ کند.

8. داخل هر بخش از یک تا هشت دایره بکشید.

9. سپس از کودک بخواهید هر برش پیتزا را بر اساس عدد درست در جای صحیح قرار دهد.

10. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

بگرد و پیدا کن1

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

مقوا، کاغذ رنگی، چسب

روش بازی

1. روی مقوا اشکال مختلف هندسی را برش دهید.

2. تصویر آن‌ها را روی یک مقوای دیگر بکشید.

3. از کودک خود بخواهید اشکال را در جای درست خود بگذارد.

4. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان