دسته بندی: بازی اشکال

بازی‌های خلاقانه‌ای برای شناخت اشکال و بازی با اشکال

الگو یابی

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، مداد رنگی، کاغذ

روش بازی

1. روی یک برگه سفید چوب بستنی را قرار دهید و الگوی آن را به تعدادی که روی برگه جا شود بکشید.

ر2. وی هر چوب بستنی یک الگو را نقاشی کنید. (مطابق تصویر)

3. همان الگو ها را دقیقا روی چوب بستنی های روی برگه نقاشی کنید.

4. از کودک خود بخواهید الگو های روی چوب بستنی ها را با الگوهای روی کاغذ انطباق دهد و هر چوب بستنی را در جای خودش بگذارد.

5. حتما کودک خود را در انجام مراحل بازی همراهی کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

بشقاب احساسات

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، شناخت احساسات، بیان احساسات

وسایل مورد نیاز

بشقاب پلاستیکی، گواش، ماژیک، مقوا، چوب بستنی، چسب

روش بازی

1. بشقاب‌های پلاستیکی را با کمک کودک خود رنگ کنید.

2. داخل هر بشقاب یک حالت چهره را نقاشی کنید.(گریه، خنده، خوشحال، لبخند، تعجب، ...)

3. مقواهایی را به شکل دایره برش دهید.

4. روی هر دایره، همان حالت‌هایی که روی بشقاب‌ها نقاشی کرده‌اید را بکشید.

5. هر دایره را روی یک چوب بستنی بچسبانید.

6. از کودک بخواهید تصاویر مشابه را پیدا کند و هر حالت چهره را به او توضیح دهید.

7. اجازه بدهید کودک بگوید که چه مواقعی این احساس را تجربه کرده است.

هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

کلید و جعبه

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

جعبه، کلید، قیچی

روش بازی

1. روی یک جعبه الگوی قفل را بکشید.

2. آن را برش دهید.

3. تعدادی کلید به فرزند خود بدهید.

4. از او بخواهید که کلیدها را داخل قفل ها بگذارد.

5. حتما کودک خود را در پایان و حین بازی تشویق کنید.

.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است، که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

بگرد و پیدا کن1

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

مقوا، کاغذ رنگی، چسب

روش بازی

1. روی مقوا اشکال مختلف هندسی را برش دهید.

2. تصویر آن‌ها را روی یک مقوای دیگر بکشید.

3. از کودک خود بخواهید اشکال را در جای درست خود بگذارد.

4. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

بدوز و بچسبان

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره، افزایش دقت و تمرکز

وسایل مورد نیاز

مقوا، کاموا، چسب، قیچی

روش بازی

1. یک مقوای مستطیلی را برش دهید.

2. روی آن تعدادی الگوی هندسی را بکشید.

3. دور تا دور مقوا را با پانچ یا نوک مداد سوراخ کنید.

4. روی مقوایی دیگر الگوهای هندسی را مجدد بکشید و از کودک خود بخواهید دور آن را قیچی کند.

5. از کودک خود بخواهید تصاویر هندسی را روی شکل مشابه خود بچسباند.

6. به وسیله کاموا کودک دور تا دور مستطیل را بدوزد.

7. حتما کودک را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

چسباندن اشکال

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

مقوا، گواش، چسب، قیچی، ماژیک

روش بازی

1. یک مقوا را به صورت مستطیل برش دهید.

2. روی آن اشکال هندسی مثل مربع، مستطیل، مثلث، دایره، لوزی، قلب بکشید.

3. روی یک مقوای دیگر همین اشکال را مجدد بکشید و دور آن را ببرید.

4. از کودک خود بخواهید اشکال برش داده شده را رنگ کند.

5. اشکال را با نخ به مقوای مستطیلی وصل کنید.

6. از کودک خود بخواهید اشکال را روی تصویر مشابه خود بچسباند.

7. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

پازل رنگین کمان

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، مداد رنگی، ماژیک

روش بازی

1. چوب بستنی‌ها را کنار هم قرار دهید.

2. از کودک خود بخواهید روی چوب بستنی‌ها نقاشی بکشد.

3. نقاشی‌ها به صورتی باید کشیده شود که هر چوب بستنی ادامه چوب بستنی دیگر را نقاشی کرده باشد.

4. باید زمانی که تمام چوب بستنی‌ها را کنار یکدیگر می‌گذارید تبدیل به یک نقاشی کامل شود.

5. می‌توانید از نقاشی رنگین کمان یا یک قلب برای ایده ابتدایی استفاده کنید.

6. حتما فرزند خود را در حین و پایان این بازی تشویق کنید.

تغییرات: می‌توانید روی هر چوب بستنی یک عدد را بنویسید و چوب بستنی‌ها را به صورت بهم ریخته بگذارید و از کودک خود بخواهید آن را مرتب کند.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

لیوان پازلی

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

لیوان پلاستیکی، تصویر روزنامه یا مجله، قیچی، چسب

روش بازی

1. تصویری دلخواه را ازمجله یا روزنامه برش دهید.

2. از را به صورت برش‌های مسطیلی درآورید.

3. هر برش را به ترتیب روی یک لیوان بچسبانید.

4. تصاویر را به صورتی بچسبانید که روی هم دیگر قرار نگیرند.

5. لیوان‌ها را به کودک بدهید و از او بخواهید تصویر را مرتب کند.

6. حتما کودک خود را در حین بازی و پایان بازی تشویق کنید.

.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

پازل چوب بستنی

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، کاغذ، مداد رنگی، ماژیک، چسب، قیچی

روش بازی

1. روی یک کاغذ سفید یک نقاشی بکشید.

2. به همراه کودک خود آن را رنگ آمیزی کنید.

3. برگه نقاشی شده را به اندازه چوب بستنی‌ها برش دهید.

4. آن را روی چوب بستنی‌ها بچسبانید.

5. چوب بستنی‌ها را به صورت به هم ریخته بگذارید.

6. از کودک خود بخواهید چوب بستنی‌ها را به صورتی بچیند که تصویر نقاشی به صورت کامل تشکیل شود.

7. کودک خود را در حین بازی و پایان بازی تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

پروانه هندسی

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، شناخت اشکال هندسی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش مهارت دست‌ورزی

وسایل مورد نیاز

مقوا یا کاغذ رنگی، قیچی، چسب

روش بازی

1. ابتدا یک پروانه را نقاشی کنید؛ می‌توانید آن را چاپ هم بکنید.

2. روی پروانه الگوی‌های هندسی را نقاشی بکشید.

3. مطابق الگوی‌ها، روی برگه‌ای دیگر همان الگوها را نقاشی کنید و از کودک خود بخواهید آن را با قیچی ببرد.

4. نام هر شکل هندسی را به کودک خود بگویید و برای او مثال بزنید که شبیه به کدام یک از لوازم منزل است.

5. از کودک خود بخواهید آنها را با توجه به شکلشان درست در جای خودش قرار دهد.

تغییرات: بعد از چند مرحله بازی کردن، کودک می‌تواند اشکال هندسی را با چسب در جای مناسب خود بچسباند.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آنها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان