دسته بندی: بازی چسباندنی

بازی‌های خلاقانه‌ای که با استفاده از چسباندن به افزایش هوش کودکان کمک می‌کند.

صورتک

اهداف بازی

افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، مقوا، ماژیک، چسب

روش بازی

1. روی مقوا تعدادی دایره را برش بزنید.

2. روی هر دایره یک چهره و حالت صورت را نقاشی بکشید.

3. هر کدام از آن‌ها را روی یک چوب بستنی بچسبانید.

4. پایین هر چوب بستنی اسم حالت آن چهره را بنویسید. (عصبانی، خندان...)

5. روی جعبه را برش‌هایی به تعداد چوب بستنی بزنید به صورتی که چوب بستنی‌ها داخل برود.

6. کنار هر برش نام حالت‌های که روی چوب بستنی‌ها نوشته‌اید را مجددا بنویسید.

7. از کودک  بخواهید که بگوید نام هر احساس چیست و چه زمان‌هایی این احساس را دارد و هر چوب بستنی را در جای مناسب خود بگذارد.

8. کودک خود را در تمامی مراحل راهنمایی کنید.

چسباندن حالات صورت2
هوش کلامی چیست؟

کودکانی که هوش زبانی یا کلامی بالایی دارند، در بکار‌گیری کلمات چه شفاهی مثل داستان گویی و سخنرانی و چه نوشتاری مثل شعر گفتن ظرفیت بالایی دارند.

این کودکان به‌راحتی می‌توانند در هنگام صحبت کردن کلمات مناسب را بکار ببرند و هنگام صحبت کردن تمایل بیشتری به ادامه صحبت دارند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

 اپرا، شکسپیر

شغل‌های افراد دارای این توانایی

شاعر، معلم، سیاستمدار، مجری، سخنران

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

آب و کاغذ

اهداف بازی

افزایش مهارت دست‌ورزی، افزایش مهارت دقت و تمرکز، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی، آیینه، قیچی

روش بازی

1. روی یک آیینه بزرگ را به وسیله آب پاش خیس کنید.

2. تکه‌های رنگی کاغذ رنگی را به کودک خود بدهید.

3. هر تکه‌ای که کودک بر می‌دارد رنگ آن را به او بگویید.

4. از کودک بخواهید تکه‌های کاغذ رنگی را روی آیینه خیس بچسباند.

5. حتما با کودک خود همراه شوید و او را تشویق کنید.

تغییرات: در مراحل بعدی می‌توانید کاغذ را به صورت اشکال هندسی، قلب، ستاره و ... برش دهید.

چسباندن برچسب به دیوار2

.

مهارت دست‌ورزی چیست؟

دست‌ورزی نوعی مهارت است که در کودکان باید از سنین ابتدایی به مرور تقویت شود.

کودکی که مهارت دست‌ورزی را دارا باشد، می‌تواند مداد را راحت در سنین پیش دبستانی در دست بگیرد و در سنین دبستان دست‌خط خوبی داشته باشد. 

همچنین این کودک در آینده دچار مشکلاتی نظیر بد‌خط نوشتن یا حتی درشت‌نویسی نمی‌شود؛ به‌علاوه این مهارت از خستگی زیادِ دست کودک هنگام انجام تکالیف جلوگیری می‌کند.

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

دندان کوسه

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، کاغذ، قیچی

روش بازی

1.  روی یک مقوا نقاشی یک کوسه را بکشید.

2. برای کوسه دندان‌های تیزی نقاشی کنید و روی هر دندان یکی از اعداد یک تا ده را بنویسید.

3. ده کاغذ به اندازه دندان کوسه برش دهید.

4. روی هر کدام از کاغذها یکی از اعداد یک تا ده را بنویسید.

5. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

6. از او بخواهید اعداد روی کاغذ را در جای درست خود بچسباند.

7. کودک خود را در انجام مراحل بازی همراهی کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

تخم مرغ خالخالی

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی، برچسب، قیچی، ماژیک

روش بازی

1. کاغذ رنگی‌هایی را به شکل تخم مرغ برش دهید.

2. داخل تخم مرغ‌ها اعداد دو رقمی را بنویسید.

3. بر اساس عدد هر تخم مرغ، سوراخ‌های ریزی را روی تخم مرغ ایجاد کنید.

4. از کودک بخواهید سوراخ‌های روی تخم مرغ را بشمارد و روی آن برچسب بچسباند.

5. حتما فرزند خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

شمارش ماشین‌ها

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

مقوا، چسب، تخته وایت برد، قیچی، مداد رنگی

روش بازی

1. با مقوا و کاغذ رنگی تعدادی ماشین با کمک کودک خود درست کنید (یا ماشین‌ها را نقاشی بکشید).

2. با مقوا اعداد یک تا ده را برش دهید.

3. ماشین‌ها را روی دیوار یا تخته وایت برد بچسبانید.

4. ماشین‌ها را دسته بندی کنید به صورتی که از یک تا عدد ده بسته بندی شود.

5. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

6 از کودک بخواهید عدد مورد نظر را پس از شمردن ماشین هر دسته بندی زیر آن بچسباند.

7. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

اعداد ستاره‌ای

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

برچسب، مقوا، ماژیک، قیچی

روش بازی

1. روی کارت‌های مقوایی اعداد را بنویسید.

2. کنار هر عدد بر اساس هر عدد نقاشی ستاره بکشید.

3. سپس اعداد را برای کودک خود بخوانید.

4. ستاره کنار هر عدد را بشمارید.

5. از کودک بخواهید مشابه آن ستاره روی هر کارت بچسباند.

6. کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

اعداد خالخالی

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

پنبه، مقوا، ماژیک

روش بازی

1. اعداد را روی مقواهای بزرگ بکشید.

2. پنبه یا مهره های رنگی را در اختیار کودک خود بگذارید.

3. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

4. از او بخواهید با مهره یا پنبه اعداد روی خط اعداد را پر کند.

5. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

قرار دادن برچسب روی اعداد2
هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آنها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

اعداد رنگی

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

پنبه، چوب بستنی، گواش، چسب

روش بازی

1. شش عدد چوب بستنی را با کمک کودک خود به رنگ‌های مختلف نقاشی کنید.

2. پایین هر چوب بستنی یکی از اعداد یک  تا شش را بنویسید.

3. پنبه‌هایی را مطابق رنگ چوب بستنی‌ها رنگ کنید.

4. عدد هر چوب بستنی را برای کودک خود بخوانید.

5. از او بخواهید پنبه‌ها را بر اساس رنگ و عدد روی چوب بستنی‌ها بچسباند.

6. کودک خود را در انجام مراحل تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

پازل دو رو

اهداف بازی

افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره

وسایل مورد نیاز

پازل، ماژیک

روش بازی

1. از کودک بخواهید پشت پازل‌هایی که از قبل خریداری کرده‌اید نقاشی بکشد.

2. می‌توانید الگوی نقاشی را خود شما به کودک بدهید مثل رنگین کمان.

3. پازل را بهم بریزید.

4. از کودک بخواهید آن‌ها را بهم متصل کند.

5. کودک خود را در مراحل بازی همراهی و تشویق کنید.

هوش فضایی دیداری چیست؟

کودکان اکثر اطلاعاتی که بدست می‌آورند از طریق هوش دیداری است و این ادراک نقش زیادی در زمینه تحصیلی، یادگیری و افزایش هوش آن‌ها ایفا می‌کند.

یکی از مهارت‌های ادراک دیداری همان هوش فضایی کودک است. که تقویت این هوش باعث افزایش هماهنگی چشم و دست و تقویت جهت‌یابی و شناخت و درک ذهنی کودک می‌شود.

هوش فضایی شامل حساسیت به رنگ‌ها، خطوط اشکال و ترکیب فضا می‌شود. این نوع هوش نیازمند ظرفیت بالا در تصویر سازی و گرافیک برای ارائه ایده‌ها به صورت دیداری و فضایی هستند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

کمال الملک، پیکاسو، فرشچیان

شغل‌های افراد دارای این توانایی

نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، مهندسی معماری، گردشگری

نویسنده: زهرا توکلی

روان شناس کودک و نوجوان

جوراب خال‌خالی

اهداف بازی

افزایش دقت و تمرکز، افزایش مهارت دست ورزی، شناخت رنگ‌ها، هماهنگی بین چشم و دست

وسایل مورد نیاز

برچسب، کاغذ، ماژیک

روش بازی

1. روی کاغذ سفید رنگی نقاشی یک جفت جوراب را بکشید.

2. روی یک جوراب برچسب بزنید.

3. از کودک خود بخواهید روی جوراب مقابل دقیقا مانند شما برچسب مشابه را بچسباند.

4. می‌توانید جای برچسب‌ها را به مرور سخت کنید.

5. کودک خود را در پایان بازی تشویق کنید.

تغییرات: به جای برچسب می‌توانید از کاغذ رنگی نیز استفاده کنید.

چسباندن برچسب2
مهارت دقت و تمرکز چیست؟

کودکان در تمامی مهارت‌های خود نیازمند دقت و تمرکز بالایی هستند.

افزایش این مهارت به کودکان کمک می‌کند که در زمینه تحصیلی، شغلی، ورزشی، بتوانند موفقیت‌های قابل قبولی کسب کنند.

این مهارت باید از همان سنین ابتدایی با کودکان تمرین شود و آن را در کودکان افزایش داد تا در سنین بزرگسالی دچار مشکل نشوند.

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان