16 مهر 1399 توسط خونه بازی

پازل خانواده

اهداف بازی   افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی وسایل مورد نیاز   مقوا، در نوشابه، چسب، عکس اعضای خانواده روش بازی   1. دو قطعه مقوا تهیه...

16 مهر 1399 توسط خونه بازی

پازل پروانه‌ای

اهداف بازی   افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش اطلاعات عمومی، افزایش مهارت دست ورزی وسایل مورد نیاز   چوب بستنی، گواش روش بازی   1. 16 چوب بستنی تهیه کنید. 2. چوب...

16 مهر 1399 توسط خونه بازی

پازل حروف

اهداف بازی افزایش مهارت کلامی، افزایش دقت و تمرکز، بیان احساسات، افزایش مهارت دست ورزی وسایل مورد نیاز چوب بستنی، ماژیک روش بازی 1. تعدادی چوب بستنی تهیه کنید. 2. چوب بستنی‌ها را...

9 مهر 1399 توسط خونه بازی

گره بزن

اهداف بازی افزایش مهارت دست‌ورزی، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان، افزایش دقت و تمرکز وسایل مورد نیاز مقوا، روبان یا کاموا، ماژیک، قیچی روش بازی 1. با مقوا...

9 مهر 1399 توسط خونه بازی

حس لمس

اهداف بازی افزایش مهارت دست‌ورزی، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان وسایل مورد نیاز پارچه، قیچی، تخته چوبی، مقوا، کارتن روش بازی 1. تکه‌های پارچه‌های ابریشم، نخ،...

9 مهر 1399 توسط خونه بازی

جامدادی

اهداف بازی   افزایش مهارت دست‌ورزی، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان وسایل مورد نیاز   مقوا، قیچی روش بازی   1. مقوایی را به شکل استوانه در بیاورید. 2. روی آن نقاشی...

9 مهر 1399 توسط خونه بازی

اعداد قاشقی

اهداف بازی افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد وسایل مورد نیاز قاشق چوبی یا چوب بستنی، ماژیک روش بازی 1. بیست عدد قاشق چوبی یا چوب بستنی تهیه کنید. 2. روی ده قاشق...