هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

9 مهر 1399 توسط خونه بازی

گیره برگ

اهداف بازی افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد وسایل مورد نیاز سنجاق، مقوا، چوب بستنی، قیچی، چسب، ماژیک روش بازی...

5 مهر 1399 توسط خونه بازی

گل و پروانه

اهداف بازی   افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد وسایل مورد نیاز   گیره چوبی، مقوا روش بازی   1. روی مقواهای...

5 مهر 1399 توسط خونه بازی

اعداد آهنربا

اهداف بازی افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد وسایل مورد نیاز چوب بستنی، سنجاق، آهن ربا، چسب، ماژیک روش بازی 1. روی ده عدد چوب بستنی آهن ربا بچسبانید. 2. پایین...

5 مهر 1399 توسط خونه بازی

روبان بادکنک

اهداف بازی افزایش مهارت دست‌ورزی، افزایش مهارت دقت و تمرکز، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان وسایل مورد نیاز کاغذ رنگی، مدادرنگی، چسب، قیچی، ماژیک، مقوا روش بازی...

5 مهر 1399 توسط خونه بازی

الگو یابی

اهداف بازی افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، افزایش دقت و تمرکز وسایل مورد نیاز چوب بستنی، مداد رنگی، کاغذ روش بازی 1. روی یک برگه سفید چوب بستنی را...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

محصول حیوانات

اهداف بازی   افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز   مقوا، ماژیک، چسب روش بازی   1. روی یک مقوا نقاشی حیوانات را بکشید. 2. روی...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

چسب زخم

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز مقوا، ماژیک، چسب زخم روش بازی 1. روی یک کاغذ یا مقوای بزرگ نقاشی یک کودک را بکشید....