8 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

پازل اشکال دو تیکه

اهداف بازی افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره، افزایش درک کلامی وسایل مورد نیاز نمد رنگی، مقوا، قیچی، چسب روش بازی 1. ابتدا...

8 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

پازل نقاشی حیوانات

اهداف بازی   افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم‌کره، افزایش درک کلامی وسایل مورد نیاز   مقوا، قیچی، ماژیک روش بازی   1. ابتدا...

7 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

پازل میوه‌ای

اهداف بازی افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم کره، افزایش درک کلامی وسایل مورد نیاز مقوا، قیچی، الگوی چاپ شده یا نقاشی شده، ماژیک‌...

7 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

چوب بستنی هندسی

اهداف بازی   افزایش درک دیداری فضایی، شناخت رنگ ها، شناخت اعداد، شناخت اشکال هندسی، افزایش درک کلامی وسایل مورد نیاز   چوب بستنی، رنگ انگشتی یا گواش، کاغذ رنگی، قیچی روش بازی    1....

7 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

پازل سه تکه

اهداف بازی   افزایش درک دیداری فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت حافظه، به‌کارگیری هر دو نیم کره وسایل مورد نیاز   مقوا، قیچی، الگوی چاپ شده یا نقاشی شده، ماژیک رنگی روش بازی  ...

7 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

اشکال پیدا کردنی

اهداف بازی  افزایش درک دیداری فضایی، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، شناخت اشکال هندسی وسایل مورد نیاز مقواهای رنگی، قیچی، چسب، کارتن یا جعبه روش بازی 1. ابتدا روی کارتن...

7 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

کدو حلوایی

اهداف بازی   شناخت اشکال هندسی، درک دیداری فضایی، هماهنگی چشم و دست وسایل مورد نیاز   مقواهای رنگی، قیچی، چسب، کارتن روش بازی   1. چهار دایره و چهار برگ با قیچی برش دهید. مطابق...