هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

5 اردیبهشت 1399 توسط خونه بازی

اشکال رنگی

اهداف بازی شناخت اشکال هندسی، افزایش هوش فضایی، افزایش هماهنگی چشم و دست، شناخت رنگ‌ها  وسایل مورد نیاز مقوا، چوب کبریت، مداد رنگی، قیچی، ماژیک روش بازی  1. روی مقوای سفید اشکال...