هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

صورتک

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز چوب بستنی، مقوا، ماژیک، چسب روش بازی 1. روی مقوا تعدادی دایره را برش بزنید. 2. روی...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

پازل بچه حیوانات

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز مقوا، گواش، ماژیک، قیچی روش بازی 1. مقواهایی را به شکل پازل برش دهید. 2. روی هر...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

حروف دوختنی

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز مقوا، کاموا، سوزن، ماژیک روش بازی 1. روی یک مقوا حروف الفبا را به صورت خط چین...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

چهار فصل

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز مقوا، ماژیک، چسب، مدادرنگی، قیچی روش بازی 1. داخل یک مقوا چهار برش به شکل دایره یا...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

جعبه کلمات

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز چوب بستنی، جعبه، ماژیک، قیچی روش بازی 1. روی یک جعبه کلمات ساده را بنویسید. 2....

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

گلخانه الفبا

اهداف بازی افزایش هوش درک کلامی، افزایش دقت و تمرکز، افزایش هماهنگی بین چشم و دست وسایل مورد نیاز مقوا، ماژیک، چسب، چوب بستنی، قیچی روش بازی 1. به وسیله مقواهای رنگی الگوهای گلدان...

3 شهریور 1399 توسط خونه بازی

نجات آدمک

اهداف بازی افزایش مهارت دست‌ورزی، افزایش مهارت دقت و تمرکز، تقویت عملکرد چشم و دست، تقویت عضلات حرکتی انگشتان وسایل مورد نیاز چسب، آدمک چوبی یا پلاستیکی روش بازی 1. آدمک یا...